Přibývají nové aplikace, rozšiřují se případy použití zařízení generující data a roste početdigitálně propojených zařízení. To je důvodem, proč zůstávají pevné disky (HDD) podnikové třídy společnosti Western Digital(NASDAQ: WDC) klíčové při napomáhání zákazníkům, jak navrhnout nákladově efektivnější, škálovatelnější a udržitelnější infrastruktury datových center. V kombinaci s nástupem generativní umělé inteligence a množstvím